ÖZEL HIZLI ÇALIŞMA KAMPLARI

KOÇLIK SİSTEMİ VE KARİYER YÖNLENDİRME

KAZANIMLAR DOĞRULTUSUNDA EKSİK TAMAMLAMA ETÜDLERİ

 Gerek  geçmiş eğitim yaşantılarından kaynaklanan eksikler, gerekse derste dikkatini yoğunlaştıramadığı için öğrencide meydana gelen bilgi eksikliğini gidermek için, konu eksikleri tamamlanana kadar ek ders verilmesi gerekmektedir. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  birimimiz ve zümre başkanlıklarımız  tarafından  hazırlanan konu tarama testleri ile  her  sınıf seviyesin de  olması gererken kazanımların  analizi  yapılır. Bunun sonucunda  ortaya çıkan eksikleri grup  etüdleri  ve  teke tek destek dersleriyle giderilmektedir.  Ayrıca her dönem  sonunda yapılan  taramalar  öğrencilerin   BİLGİ , KAVRAMA ve  UYGULAMA   BOYUTUNDA Kİ KAZANIMLARIN analiz edilip   değerlendirilmesi suretiyle  öğrencilerin eksiksiz olarak bir üst seviyeye geçmesini amaçlar.

Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yalnızca öğretmenleri ve arkadaşlarıyla değil; evde de aile bireyleri arasında uyumlu bir iletişimin olması ve öğrenmeyi engelleyici etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji’nde  PSİKOLOJİK REHBER DANIŞMANLIK birimi  tarafından öğrencinin eğitimi  esnasında öğrenme sürecini hızlandırmak, öğrenmeyi olumsuz etkileyebilecek psiko-sosyal, gelişimsel faktörlerden öğrencinin etkilenişini en aza indirgemek ve ailesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla  hizmet vermektedir. Öğrencinin aldığı eğitimden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak için; Öğrenme sürecini hızlandırmak (sistemli çalışma, zamanı etkili kullanma, dikkat arttırma) Kendisine ve sınava yönelik olumsuz duygu ve düşüncelerinde olumlu değişiklik yaratma (kaygı, sınav kaygısı, kendisini fark etme, motivasyonu arttırmak amacıyla mesleki teknik ve yöntemler uygulanmaktadır.

MEZUNLARIMIZA YÖNELİK STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

 • Demokratik
 • Cumhuriyetçi
 • Laik
 • İlkeleri olan
 • Çevre Bilincine Sahip
 • Teknolojik Yeniliklere Açık
 • Eleştirel Düşünceye Açık
 • Mesleki Etik ve Ahlaki Değerlere Duyarlı
 • Süreç Odaklı
 • Dinamik İletişim Dokulu
 • Toplumsal Kalite Bilincine Sahip
 • İş Birliğine Dayalı Takım Çalışmasına Önem Veren.

Haftada hergün 8 saat ders yapılır(Son iki saat yapılan sınavlar sonucunda kazanımlarda eksik olan öğrencilerimiz zorunlu etüde kalacaklardır. Ayrıca konu eksiği olan  öğrencilerimize yönelik gurup etütleri planlanacaktır.)

Her Cumartesi yarım gün etüd olarak düzenlenir. Öğrencilerin ihtiyacına göre  veya öğretmenlrin belirledikleri öğrencilere  gruplar halinde etüd yaptırılır.(Etüd ihtiyacı yapılan sınav sonuçlarına ve kazanımlara  göre öğretmen, öğrenci veya veli isteğine göre belirlenir.)

Yapılan bütün sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi yeni kurulan ölçme değerlendirme merkezimizce yapılmaktadır

Lise ve üniversiteye hazırlık amacıyla yapılan denemeleri okul içi ve genel denemelerle yürütmekteyiz

İngilizce ve ikinci yabancı dilden her sınıf düzeyinde seviye grupları yapılarak,öğrencilere seviyelerine göre dil eğitimi verilir.Belirli dönemlerde yapılan sınavlarla öğrencilerimizin dil bilgileri ölçülür

Spor,müzik,görsel sanatlar,satranç,el becerilerini geliştirme ve teknoloji alanlarında kurulan klüplerle haftada 2 ders saati bu alanlarda çalışmalar yapılır.

Teknoloji uygulamaları laboratuvarında  ;  öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirmek , düşündüklerini  el becerileri ile bütünleştirerek proje haline getirmek ve gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın devamında öğrencilerimiz hazırladıkları projelerle TÜBİTAK ,olimpiyat gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak temel amaçlarımızdandır

11.sınıf öğrencilerimize hedef belirleme testleri sonucunda istedikleri meslekler belirlenir.Yapılan sınavlarda alınan sonuçlar belirlenen mesleklerin başarı yüzdeliklerinin karşlayıp karşılamadığı kontrol edilir

Veli toplantılarımızı Kariyer Duruşması (Veli-Öğrenci-Müdür Yrd.-Rehber Öğrt.-Danışman Öğrt.) şeklinde gerçekleştiriyoruz.

KAYIT KABUL İŞLEMLERİ için...

Kayıtlarımız esnasında her yaş grubu öğrencimiz PDR uzmanımız tarafından görüşmeye alınmaktadır. Bu görüşmeler bireyin özelliklerini keşfetmek açısından yarar sağlamaktadır.

PDR uzmanımızdan alınan raporlar  ve  ve ileri sınıflara uygulanacak Kayıt Kabul Sınavı  doğrultusunda kesin kayıt kararı alınmaktadır.

Kayıt görüşmeleri randevulu sistemle yapılmaktadır.
Okulumuzdan randevu alınmasını rica ederiz.

Telefon Numarası: 0 312 437 87 87

ÜST