Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, farklı bir dille iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye merak uyandırmaktır.

Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar, Drama ile pekiştirerek çocuklara dersi sevdirir. Çift Anadil uygulaması anasınıfından başlamak kaydı ile önemli bir yer almaktadır.

Z Kuşağı okul öncesi oyunlarla, etkinliklerle vücut dili ile eğitim materyalleri, görsel materyaller ile, Native Speaker ve dil laboratuvarı İngilizce ve Rusça dillerini öğretmeyi hedeflemektedir.

Z Kuşağı Anasınıfında da her sınıfta yabancı dil öğretmenlerinin dışında çocukların temel ihtiyaçlarını görmek için bir de çocuk gelişimi öğretmeni bulunmaktadır

ÜST