Tüm dünyaya toplumsal ve bireysel farklılıkların aslında birer zenginlik olduğunu fısıldayan kültürümüzün, geleneklerimizin ve manevi değerlerimizin sevdalısıyız. Birlikte yaşamın temel taşının 'İnsan Sevgisi" olduğunu yüzyıllardır dünyaya ısrarla haykıran Anadolu kültürünün neferleriyiz. Bayram sabahlarının hasretini çeker; Zeybek, halay, horon ile coşar; Çanakkale’de hüzünleniriz. Dünün bugünün değil, üç bin yıllık bir tarihsel süreçte oluşan ve günümüze kadar gelen kültürümüzün aşığıyız. Bu kültürün fertleri olduğumuz için de kendimizi şanslı ve sorumlu hissederiz.

 Yenilikçi ve Özgünüz

 Yaşamın var olduğundan bugüne, kesintisiz ve ivmeli bir biçimde ilerleme içinde olan dünyamızın tüm süreçlerini algılamayı ve geleceğe yönelik öngörülere sahip olmayı, ilerlemenin takipçisi olmayı yeterli görmeyip değişimin öncüsü olmayı, yaşam biçimi olarak benimseriz. İlerlemenin öncüsü olmanın ise sadece özgün düşünce ve uygulamayla gerçekleşebileceğine inanırız. Bu doğrultuda; yapılanı tekrar etmeyi değil, değişken şartların farkındalığında kendi özgün yaklaşımlarımızı üretmek temel ilkemizdir.

 Doğamız, Yuvamızdır

 Bir damla yağmurun, toprakla kavuşmasıyla başlayan sürecin her basamağına özel bir saygı duyuyoruz. Her evresi ayrı bir heyecan kaynağı, her üyesi ve ürünü bir tasarım harikası bu tabiatın gelecek nesillere hasarsız bir şekilde aktarılması gayemizdir. Bu amacın gerçekleşmesinde bireylerde çevre bilincinin oluşmasının hayati önem arz ettiğini ve bu hassasiyetin oluşmasında bizlerin sorumluluğunun üst seviyede olduğunun da bilincindeyiz.

 Geliştirilmiş Kişilik

 Rehberlik ve Psikolojik  danışma faaliyetlerinin  çağdaş eğitimim ayrılmaz bir parçası olduğu bilinci ile   okulumuzda yürütülen   rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinde amaç kişinin kendini tanıması , çevresinde ki  olanakları fark  etmesi  ve  doğru  seçimler  yaparak   kendi  hedeflerini koyabilmesini sağlamaktır. Bu sayede okulumuz bireyin  sadece akademik  gelişimini  değil  kişilik gelişimini  de olumlu   bir şekilde değiştirmeyi ilke edinmiştir.

 Bir Lisan Bir İnsan

 İNGILIZCE’YI BIR DERS DEĞIL, HAYATıN OLAĞAN AKıŞı IÇINDE, BIR DIL OLARAK ÖĞRETIYORUZ VE GÜNLÜK YAŞANTıNıN BIR PARÇASı OLARAK GÖRÜYORUZ.

Z Kuşağı Koleji olarak Yabancı dil eğitim modelimiz  olan DuLang (Dual Language System)  ile klasik yötemlerin dışında teknikler kullanılmak suretiyle  anasınıfımız ve birinci sınıflarımızda İngilizce'yi bir ders olmaktan çıkarmış  bulunmaktayız.Sınıf öğretmenlerimiz Türkçe eğitim ve öğretimden  sorumlu iken, İngilizce eğitiminin programını anadilin kazanımları  ile paralel bir şekilde ilerlemektedir. İngilizce öğretmenlerimiz  öğrencilerle  sürekli ingilizce konuşarak onlara günlük konuşma dilini kazandırma ortamı sağlamaktadırlar. Matematik, fen bilgisi  ve değerler eğitimi gibi farklı derslerin, , İngilizce olarak işlenmesi sayesinde, günlük yaşantı içerisinde öğrencilerimiz İngilizceyi bir ders değil aynı zamanda bir iletişim aracı olarak kullanırlar ve dil öğrenimini içselleştirirler. Oyun, şarkı, flashcard ve teknoloji imkânlarıyla desteklenen derslerimizde, İngilizce öğrenimi kalıcı hale getirilir.

Z Kuşağı Okulları olarak  tüm seviye grupların da Cambridge University Press işbirliği ile, öğrencilerimizin sadece dil seviyesini değil, bütünleşik olarak dil kazanımlarını da uluslararası standartlarda (Cambridge Young Learners) ölçüp değerlendirebilmeyi hedefliyoruz..Öğrencilerimizi geleceğe emin adımlarla hazırlayarak, dil edinimindeki en yeni metotları kullanarak, uluslararası standartlarda onaylanmış İngilizce dil sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

  Z KUŞAĞI  ÇOCUKLARI;   

Zeki,

Erdemli,

Katılımcı,

Aydın    bireylerdir.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ile iç içe eğitim planlanmaktadır. Geleceğin lider bireylerin bilimsel ve teknolojik donanımlarının tam olması gerektiği inancı ile  bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi yorumlayarak anlamasını  ve kullanabilmesini hedefler.

 Öğrencilerin konuları tam olarak özümsemeleri ve konuyla ilgili bir soruya doğru olarak cevap verebilmeleri; konuları eksiksiz öğrenmelerine bağlıdır. Bunun başarılı olabilmesi ancak konularında uzman ve deneyimli bir öğretmen kadrosu ile gerçekleşebilir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji `nde görev yapan öğretmen kadrosu; branşlarında uzman, deneyimli konularına hakim, 'mükemmel kalitede öğretmenlerden kurulmuştur". Etkin öğrenme yöntemlerinin başında gelen interaktif eğitim ve öğretim yöntemleri ile  YÜKSEK KALİTE    sağlanabilmektedir.

 VELİ - OKUL İŞBİRLİĞİ  amaçlı olarak , aylık periyotlarla öğrencilerin derslerine giren bütün öğretmenler tarafından telefonla aranıp bilgi verilmesi, 'öğrencinin evdeki durumu hakkında bilgi alması, öğrenciyi tanıma, denetleme ve derslerdeki verimi artırma açısından çok önemlidir. Öğretmenlerimizin ders esnasında öğrencilerinin ders performansı ile ilgili tuttuğu notlara performans dosyası adını vermekteyiz. Sınav sonuçları; öğrenci velilerinin K-12 aracılığı ile bildirilir. Derse gelmeyen ya da geç gelen öğrencilerin aileleri telefon aracılığı ile bu durumdan anında haberdar edilir. Okul saatleri  içersin de velisinden yazılı belge getirmeyen hiç bir  öğrenci okul dışına  çıkmasına izin verilmez.

 BRANŞ DERSLERİMİZ 

 • Matematik
 • Fen Bilgisi ve Laboratuar Dersleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji)
 • İngilizce
 • Rusça
 • Teknolojik Tasarım ve Proje Dersi
 • Yazılım, Kodlama, 3D Robotics
 • Yüzme
 • Jimnastik
 • Satranç
 • Akıl Oyunları
 • Görsel Sanatlar
 • Drama

Tüm dersler alanında uzman öğretmenler tarafından uygulanmaktadır

ÜST