Z Kuşağı Koleji Okullarında yılların deneyimiyle rehberlik çalışmalarının önemi bilinmektedir. Bu nedenle önleyici rehberlik çalışmaları anaokulumuzda öncelik kazanmıştır. Okulumuzdaki öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak, karşılaştıkları güçlükleri çözmede Rehberlik çalışmaları ön planda tutulmaktadır.

Çocuğun kişisel gelişimine, özgüven ve sosyalleşmesine destek verilir. Öğrencilerin bedensel psikolojik sosyal gelişimlerini takip eden ve değerlendiren Rehberlik birimimiz bir yıl boyunca öğrencilerimizin aileleri ile rutin aralıklarla bir araya gelir ve birebir görüşmeler yapar. Bu toplantılarda karşılıklı bilgi alışverişi yapılır. Birlikte alınan kararlarla, evde ve okulda ortak davranışlar sergilenir. Bu görüşmelerimiz, saygı ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülmektedir.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlardan oluşan kadromuz eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarımızla ve velilerimizle iletişim içerisindedirler.

ANNE-BABA TUTUMLARI

Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir.
Çocuğun aile ortamında olumlu kişilik özellikleri geliştirmesi, iyi bir eğitim alması ve bütüncül olarak gelişimi için ailenin çocuğa karşı sergilediği tutumlar çok önemlidir.

 

Çocuğun tutarlı davranışlar göstermesi, kendi kendine yeten bir birey olması, özerk
davranması, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesi için anne ve babasıyla sağlıklı ilişkiler kurması gerekmektedir. Bu da aile tutumlarıyla ilişkilidir.

 

ANNE BABA TUTUMLARI
*OTORİTER
*MÜKEMMELLİYETÇİ
*AŞIRI KORUYUCU
*İLGİSİZ
*DEMOKRATİK
*TUTARSIZ
*AŞIRI İZİN VERİCİ


OTORİTER TUTUM

·         Bu tutumu benimseyen anne babalar, aşırı kontrollüdür ve çocuklarıyla etkileşimlerinde daha az sıcak ilişkiler kurarlar. Otoriter ailelerde, kurallar katı bir şekilde uygulanır ve itaate önem verilir  çocukla ikili iletişime girilmemesine dikkat edilir. Ailenin istediği davranışlar yerine getirilmediğinde çocuk cezalandırılır

·       Bu tutuma sahip ailelerde yetişen çocuklar daha itaatkar ve saldırgan olma eğilimdedirler. Bu ailelerde yetişen bireylerde, tedirginlik, stres, mutsuzluk, kararsızlık ve özgüven eksikliği görülebilir.

 

İLGİSİZ TUTUM

 

·         İlgisiz anne-babalar çocuğun isteklerine karşı herhangi bir sınırlama getirmezler ve onun istek ve gereksinimlere karşı kayıtsız davranırlar

·         Çocuklarını önemsemezler ve onların ihtiyaçlarını görmezden gelirler.

·      Sevgisiz ortamda büyüyen çocuk, dikkat çekmeye ve çevreye varlığını ispatlamaya çalışır. Bu tutuma sahip ailelerin çocukları, saldırgan, iletişim sorunlar yaşayan ve özgüveni düşük bireyler olabilirler.

 

 

AŞIRI İZİN VERİCİ TUTUM

·         Bu tür anne babalar, çocuklarının isteklerine karşı mantıklı olmasa bile yerine getirirler ve anne babaların isteklerinden çok çocuğun istekleri ön plana çıkar. Çocuğa herhangi bir sınır konulmaz ve sınırsız özgür olabilecekleri bir ortam yaratılır. Bu duruma genellikle tek çocuk olanlarda ya da geç doğumla dünyaya gelenlerde daha sık rastlanır.

·         Bu tutumla yetişen çocuklar sosyal gelişim ve özdenetim konusunda daha fazla sorun yaşarlar ve doğruyu yanlışı ayırt etmede sorun yaşayan bireyler olabilirler.

 

 

TUTARSIZ TUTUM

·            Bu tutuma sahip aileler, aşırı hoşgörülü davranış ile otoriter tutum arasında gidip gelirler.

·         Tutarsız tutumu benimseyen ailelerde onaylanan davranışın ne olduğu çocuk tarafından anlaşılmadığı için sorun yaşanır. Tutarsız tutumu benimseyen ailelerde aynı çocuk için ebeveynlerden birinin doğru bulduğu davranışı diğeri yanlış olarak değerlendirmektedir

·         Bu tutuma sahip ailelerde yetişen çocuklar, karar vermekte zorlanan, diğer insanlara güven duyamayan, dengesiz, tutarsız, aşırı isyankâr ya da boyun eğici bireyler olarak yetişebilirler.

 

AŞIRI KORUYUCU TUTUM

 

·            Koruyucu tutuma sahip aileler, çocuklarını aşırı derecede korur ve kontrol ederler. Çocukların yapabileceği pek çok şey, anne baba tarafından yapılır ve böylece çocukların kendi deneyimleri yoluyla öğrenmeleri engellenir.

·         Koruyucu tutum altında yetişen çocuklar kendisini savunamayan, karar verme becerileri gelişmemiş ve kendi işini yapamayan kişiliğe sahip olabilirler.

 

MÜKEMMELLİYETÇİ TUTUM

 

·         Bu tutuma sahip anne babalar, yaşantıları boyunca ulaşamadıkları amaçlara kendi çocuklarının potansiyellerine bakmadan ulaşmalarını beklerler. Çocuklarından beklentileri yüksektir ve çocuklarının hata yapmalarını kabullenemezler.

·         Mükemmeliyetçi tutuma sahip ailelerde yetişen çocuklar, bu ağır beklentiler altında ezilerek,sağlıklı bir kişilik geliştiremeyebilirler. Ailesinin beklentilerini bir türlü karşılayamayan çocuk kendinin değersiz ve başarısız olduğunu düşünür.

 

DEMOKRATİK TUTUM

·         Anne-baba tutumları arasında en sağlıklı olan bu tutumda çocuklara hoşgörülü, güven verici ve destekleyici yaklaşım benimsenir. Bu tutuma sahip anne babalar, çocuklarına sıcak davranır ve koşulsuz saygı ve sevgi gösterirler. Çocukların her durumda düşüncelerini belirtmelerini ve paylaşmalarını desteklerler. Anne babaların davranışları, birbiriyle tutarlı ve kararlıdır.

·         Bu tutuma sahip ailede yetişen çocuklar, kendine güvenen, uyumlu, yaratıcı, bağımsız, sorumluluk sahibi, insanlara güvenebilen ve sevilen bireyler olarak yetişirler

 

PEKİ NE YAPMALI?

 

·         Anne ve baba çocuklarının yaş ve gelişim özelliklerine uygun beklentiler taşımalıdırlar.

·         Çocuklarıyla nitelikli ve yeterli zaman geçirmeli, onları ilgiyle dinlemeli, demokratik bir tutum içinde sorunlara çocuklarla birlikte çözüm aramalı, güven verici ve hoşgörülü bir tutum içinde gerektiğinde sınırlamalar getirmelidir.

 

TUĞÇE KURT

 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

ÜST