"Neden Z Kuşağı Koleji çünkü biz en iyisiyiz"

Neden Z Kuşağı Koleji Eğitim ?
Nezih bir ortamda, uzman ve deneyimli branş öğretmenlerinin verdikleri teke tek destek derslerinin dışında; mükemmel kalitedeki öğretmen kadrosu ile Z Kuşağı Koleji Kolejin'de öğrencilerin başarısızlık olasılığı yoktur.

Neden sıkı bir çalışma disiplini ?
Eğitimde ve öğretimde öğrencilerin başarılı olabilmesi; düzenli olarak derslere katılmaları, konu tekrarı yapmaları, bol miktarda soru çözmeleri ve YAŞAMLARINI DÜZENE SOKMALARI, kısacası ÇALIŞMA DİSİPLİNİ kazanmaları ile mümkündür. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ `nde öğrencilerin derse katılımları ,konu tekrarı yapmaları,yaşamlarını bir program çerçevesinde sürdürmeleri çok yakından izlemekte ve bu konuda olumsuz bir gelişme görüldüğü anda gerekli önlemler alınarak olumsuzluklar giderilmektedir. Kurallara uygun davranmayacak öğrenciler Z Kuşağı Koleji Kolejine ASLA kabul edilmezler.

Neden öğrenci denetimi ve velilerle sıkı işbirliği ?
Öğrencilerin konuları tam olarak özümsemeleri ve konuyla ilgili bir soruya doğru olarak cevap verebilmeleri; konuları eksiksiz öğrenmelerine bağlıdır. Bunun başarılı olabilmesi ancak konularında uzman ve deneyimli bir öğretmen kadrosu ile gerçekleşebilir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde görev yapan öğretmen kadrosu; branşlarında uzman, deneyimli, derste anlattıkları konuları, kendi yazdıkları kitaplardan işleyen, konularına hakim, 'mükemmel kalitede öğretmenlerden kurulmuştur". Etkin öğrenme yöntemlerinin başında gelen interaktif eğitim öğretmen ve öğrencinin göz temasının azami ölçüde kullanıldığı bir yöntemdir.

Neden uzman ve deneyimli bir öğretmen kadrosu ?
Öğrenci ders işlendiği süre içerisinde dikkatini anlatılan konuya yoğunlaştırmak zorundadır. Öğretmenin öğrenciyi kontrol etme olanağı en üst düzeydedir ve öğrencinin dikkati dağıldığı anda öğretmenin bunu fark etmesi ve müdahale etmesi çok daha kolay ve etkilidir.

Neden teke tek destek dersleri ?
Gerek geçmiş eğitim yaşantılarından kaynaklanan eksikler, gerekse derste dikkatini yoğunlaştıramadığı için öğrencide meydana gelen bilgi eksikliğini gidermek için, konu eksikleri tamamlanana kadar ek ders verilmesi gerekmektedir. Bu eksiklikler teke tek destek dersleriyle giderilmektedir. Böylece öğrencinin ayrıca özel derse gereksinimi olmamaktadır.

Neden aktif öğrenci grupları ?
Öğrenci gruplarındaki homojenliğin eğitim süresince devam edebilmesi ve öğrencinin motivasyonunun devamlı olabilmesi için ikişer haftalık sınav ortamlarına göre öğrenci gruplarının belirlenmesi (yani gruplar 15 günde bir başarıya göre mutlaka değiştirilir.) öğrencinin daima sınava hazır olmasını sağlar. Alt gruplardaki ve üst gruplardaki öğrencilerin;bulundukları grupta sonuna kadar kalacağını bilmesi motivasyonu ve çalışma gücünü olumsuz olarak etkilemektedir. Fakat aktif gruplardaki öğrenciler gruplarda her an bir düşüş ve çıkış olabileceğini bildikleri için her an sınava hazır olmak için çalışmaktadırlar.

Neden bu kadar uygulama , ödev ve soru bankası ?
Öğrenmenin temeli aralıklı konu tekrarıd ve çok sayıda test çözümüne dayanır. Öğrencinin konuyu tam anlamıyla özümsemesi, 'konuyla ilgili sorulara cevap verebilmesine bağlıdır." Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde çok sayıda test çözdürülür, ödev verilir ve uygulama dersi yapılır. Cevaplar teker teker kontrol edilir ve ödevini yapmayan öğrencilere okul kapanana dek öğretmen nezaretinde yapmadığı ödevleri kesinlikle yaptırılır.

Neden velilerle sıkı bir ilişki ?
Velilerin, aylık periyotlarla öğrencilerin derslerine giren bütün öğretmenler tarafından telefonla aranıp bilgi verilmesi, 'öğrencinin evdeki durumu hakkında bilgi alması, öğrenciyi tanıma, denetleme ve derslerdeki verimi artırma açısından çok önemlidir. Ayrıca her akşam bir Z Kuşağı Koleji KOLEJİ yönetim görevlisinin öğrencilerin evdeki çalışma düzenini saat 23:00`a kadar telefonla arayarak denetlemesi,öğrenciyi psikolojik olarak etkilemekte ve evdeki çalışma saatlerini düzenlemektedir.Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde her öğretmen ayda bir kez veliyle birebir görüşmekte ve her akşam öğrencinin evde çalışıp çalışmadığını telefonla kontrol etmektedir. Ayrıca her dönem en az bir kez veli toplantısı yapılarak,öğrenciler hakkında objektif bilgiler verilir. Derse gelmeyen yada geç gelen öğrencilerin aileleri telefon aracılığı ile bu durumdan anında haberdar edilir. Öğretmenlerimizin ders esnasında öğrencilerinin ders performansı ile ilgili tuttuğu notlara performans dosyası adını vermekteyiz. Sınav sonuçları; öğrenci velilerinin K-12 aracılığı ile bildirilir.

Neden her gün öğretmenlere toplantı yapılır ?
Eğitim ve öğretim aktif bir sistemdir. Bu sisteme ayak uydurabilmek için eğitim kurumundaki sorunlara acil bir şekilde çözüm bulunması gerekir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde bütün ders öğretmenleri her gün toplantı yaparlar. Bu toplantıda her öğrenci teker teker ele alınarak derslerindeki verimliliği, sınavlardaki başarısı,ödevlerini günü gününe yapıp yapmadığı,okul disiplinine uygun davranıp davranmadığı incelenir, bu konuda yetersiz olan öğrencilerle ilgili çözümler belirlenir ve anında uygulanır.

 

Neden rehberlik hizmeti ve aile danışmanlığı var ?
Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yalnızca okul ve dershanede öğretmenleri ve arkadaşlarıyla değil; evde de aile bireyleri arasında uyumlu bir iletişimin olması ve öğrenmeyi engelleyici etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde Türkiye`de başka bir örneği olmayan bir Sosyal Hizmetler ve Aile Danışmanlığı birimi vardır. Birimimiz,Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından öğrencinin eğitim esnasında öğrenme sürecini hızlandırmak,öğrenmeyi olumsuz etkileyebilecek psiko-sosyal,gelişimsel faktörlerden öğrencinin etkilenişini en aza indirgemek ve ailesine yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Aileye Yönelik Hizmetler: Servisimiz aileye danışmanlık hizmeti vererek,ailenin öğrenciye karşı tutum ve davranışlarında olumlu değişiklikler yaratmak,ailenin rollerini değiştirici ve güçlendirici çalışmalar, yaparak,aileyi,öğrencinin öğrenme sürecinde motivasyon artırıcı konuma getirmek için sosyal hizmet müdahale,teknik yöntemlerini uygulamaktadır. Öğrenciye Yönelik Hizmetler: Servisimiz;öğrencinin aldığı eğitimden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamak için; Öğrenme sürecini hızlandırmak (sistemli çalışma,zamanı etkili kullanma,dikkat arttırma) Kendisine ve sınava yönelik olumsuz duygu ve düşüncelerinde olumlu değişiklik yaratma (kaygı, sınav kaygısı,kendisini fark etme,motivasyonu arttırmak)amacıyla mesleki teknik ve yöntemler uygulanmaktadır. Bu birim,uzman ve deneyimli kadrosu ile öğrenci görüşmelerinin yanısıra periyodik aralıklarla sınıf öğretmenlerinden aldığı bilgiler ışığında öğrencinin öğrenmesini engelleyen etkenleri ortadan kaldırarak en yüksek verimi almayı hedefler. Ayrıca bütün ebeveynler uzmanlarımız tarafından sürekli görüşmelere alınarak aile, öğrenci, dershane koordinasyonu sağlanır. Öğretmenlerin öğrencilerinden ders çalışması ve başarılı olması için istekte bulunması ne kadar doğal ise öğrencilerinde, öğretmenlerinden ve yönetimden bazı istek ve dileklerde bulunması o kadar doğal ve demokratiktir. Bu nedenle Z Kuşağı Koleji KOLEJİ`nde her grubun öğrenci temsilcileriyle haftalık toplantılar yapılır ve bu toplantılarda öğrencilerin;öğretmenlerinden ve yönetimden yana istek ve dilekleri tartışılır,uygun görülenler hayata geçirilir

Neden gece çalışması?
Sınav netleri düşük olan, ödev yapmayan, derse geç gelen, dersle ilgili materyallerini getirmeyen, dersin düzenini bozan, lakayt davranan öğrencilerimize gece saat 22.30 `a kadar gece cezası uygulanır.

Hedefimiz "AKADEMİK BAŞARI"

Felsefemiz "MÜKEMMELİYET"

Dünyadan kopuk değil yaşamın içinden, yaşayarak öğrenme sistemi öğrencilerimize hazırlanmıştır.

"YILGINLIK YOKTUR"
Motivasyon ve Konsantrasyon'u sağlamak için eğitim kadromuz ve eğitim sistemimiz planlanmıştır.
Verimli bir eğitim ve öğretim için saygı ve sevgi kurallarının işlediği “DİSİPLİN” ortamının sağlanması esastır. Kurumsallaşmış disiplin anlayışımız yılların tecrübesiyle şekillenmiş, ekonomik kaygılardan uzak başarı hedefini taşıyan niteliktedir.

“BAŞARISIZLIĞA YER YOKTUR”
Akademik başarının sağlanması için sosyal, kültürel ve sportif gelişimin hayati önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Tüm bu aktiviteleri eğitim-öğretim ile iç içe planlamaktayız.

“DERSHANEYE YER YOK”
Z Kuşağı Koleji Eğitim sistemi dershaneyi okula taşıyarak Üniversiteye giden yolu adım adım yıllara yayarak planlar. Günlük 10 saat ders programı, Cumartesi günleri de eğitime devam ederek 8. 11. ve 12. sınıflarda sınav odaklı program hazırlamaktadır.

“KALİTELİ EĞİTİM”
Z Kuşağı Koleji Okullarının her aşamasında dersler dolu dolu, anlayarak, ölçerek ve sınava yönelik verilmektedir. Uzman öğretmen kadromuz Z Kuşağı Koleji Dershanelerine dayanmaktadır.

“ÖZEL DERS YOK”
Z Kuşağı Koleji Okullarında öğrencinin ihtiyaç ve eksiklikleri belirlenerek bire bir etütler yapılmaktadır.

“SÜREKLİ DEĞERLENDİRME”
Bu anlayışla öğrencilerimizin ve kendimizin başarısını ölçmekteyiz. İki yönlü değerlendirmeyi sürekli yaparak eksikleri belirler ve daha iyisi için gerekeni planlarız.

“DENETİM”
Denetim mekanizması tecrübelerimizle en verimli şeklini almıştır. Bir gurup öğrencinin değil çoğunluğun başarısı ön plandadır. Yıl boyu uygulanan Türkiye çapı deneme sınavları, Z Kuşağı Koleji Okulları ortak kuruluşu Z Kuşağı Koleji Dershaneleri tüm şubelerinin dahil olduğu şubeler arası sınavlar ve bireysel başarı grafikleri analizleri, ödev kontrolleri, akşam aramaları, Z Kuşağı Koleji denetim mekanizmasının bir kısmıdır. Kontrol edilmeyen ödev olmaksızın öğrenci, ders çalışma disiplinine sahip yetişmektedir.

“BİLİM VE TEKNOLOJİ”
Bilim ve teknoloji ile iç içe eğitim planlanmaktadır. Öğrencilerin bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerini, ileri düzey teknolojiyi kullanmayız, yorumlamayı ve üretime geçirmesini hedefler.

“VELİLERLE ORTAK ÇALIŞIRIZ”
Standart toplantıların dışında Z Kuşağı Koleji Okullarına özgü, branş öğretmenlerin ve rehberlik servisinin yapacağı akşam aramalarıyla eğitim sürecinin tüm aşamalarını sizlerle paylaşıyor ve tartışıyor olacağız.

ÜST