Z KUŞAĞI ÇOCUKLARI’ NIN;

• Öğrenme sorunları yoktur, anlayış ve yaklaşım farklılıkları vardır.
• Ruhuna hitap edilmediği sürece beynini eğitim ve öğretime kapatırlar.
• Çalıştırılmaya ve düzene sokulmaya ihtiyaç duyarlar.
• Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını ön planda tutarlar.
• Sorgulamadığı ve kabul etmediği hiç bir bilgiyi kabul etmezler.
• Ezberi ve düz anlatımı kesinlikle redederler.

Tüm bunların bilinciyle;

Dünyadan kopuk değil yaşamın içinden, yaşayarak öğrenebilmeyi öngören   bir eğitim sistemini tercih etmekteyiz.

Amacımız öğrencilerimize sorunsuz bir dünya sunmak kesinlikle değildir. Tam tersi sayısız sorunlarla karşılaşabilecekleri dünyaya karşı sağlam bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Z Kuşağı Koleji felsefesinde yılgınlık yoktur.

Motivasyon ve konsantrasyonu sağlamak için eğitim kadromuz ve eğitim sistemimiz en verimli olacak şekilde planlanmıştır. Verimli bir eğitim ve öğretim için saygı ve sevgi kurallarının işlediği DİSİPLİN ortamının sağlanması esastır. Kurumsallaşmış disiplin anlayışımız yılların tecrübesiyle şekillenmiş, tüm  kaygılardan uzak başarı hedefini taşıyan niteliktedir.
Akademik başarının sağlanması için SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF GELİŞİMİN hayati önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Tüm bu aktiviteleri eğitim-öğretim ile iç içe planlamaktayız.

SOSYAL ETKİNLİKLER

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

  • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
  • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

  • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
  • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
  • Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
  • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
  • Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
  • Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,

Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

Derslerin ilk 8 saati ders olarak yapılır. Son iki saat her ders için haftada en az 1 veya 2 saati ödev yapım saati olarak düzenlenir. Ödev yapım saatlerine öğrencilerin katılımı zorunludur. Bu saatlerde öğretmenlerin kontrolü altından öğrencilerin ödevleri yaptırılır.

Her Cumartesi yarım gün etüd olarak düzenlenir. Öğrencilerin ihtiyacına göre bire-bir veya 2-3 kişilik gruplar halinde etüd yaptırılır. (Etüd ihtiyacı yapılan sınav sonuçlarına ve kazanımlara göre öğretmen, öğrenci veya veli isteğine göre belirlenir.)

8.sınıflarda her hafta ,  5-6-7.sınıflarda 2 veya 3 haftada bir tüm derslerden eksikleri belirlemek ve başarıyı ölçmek için genel sınavlar yapılır.

İngilizce ve ikinci yabancı dilden her sınıf düzeyinde seviye grupları yapılarak, öğrencilere seviyelerine göre dil eğitimi verilir.

Spor, müzik, görsel sanatlar, satranç, el becerilerini geliştirme ve teknoloji alanlarında kurulan klüplerle haftada 2 ders saati bu alanlarda çalışmalar yapılır.

Teknoloji uygulamaları laboratuvarında; öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirmek, düşündüklerini  el becerileri ile bütünleştirerek proje haline getirmek ve gerçekleştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın devamında öğrencilerimiz hazırladıkları projelerle TÜBİTAK, Olimpiyat gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamak temel amaçlarımızdandır.

ÜST