Z Kuşağı Koleji Okullarında yılların deneyimiyle rehberlik çalışmalarının önemi bilinmektedir. Bu nedenle önleyici rehberlik çalışmaları anaokulumuzda öncelik kazanmıştır. Okulumuzdaki öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak, karşılaştıkları güçlükleri çözmede Rehberlik çalışmaları ön planda tutulmaktadır.

Çocuğun kişisel gelişimine, özgüven ve sosyalleşmesine destek verilir. Öğrencilerin bedensel psikolojik sosyal gelişimlerini takip eden ve değerlendiren Rehberlik birimimiz bir yıl boyunca öğrencilerimizin aileleri ile rutin aralıklarla bir araya gelir ve birebir görüşmeler yapar. Bu toplantılarda karşılıklı bilgi alışverişi yapılır. Birlikte alınan kararlarla, evde ve okulda ortak davranışlar sergilenir. Bu görüşmelerimiz, saygı ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülmektedir.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlardan oluşan kadromuz eğitim öğretim yılı boyunca çocuklarımızla ve velilerimizle iletişim içerisindedirler.


DUNN & DUNN ÖĞRENME STİLLERİ NELERDİR?

Dr. Rita Dunn ve Dr. Kenneth Dunn tarafından 1967 yılında ortaya konulan Dunn&Dunn öğrenme stili modeli 3 farklı öğrenme yönteminden bahseder

DUNN&DUNN ÖĞRENME STİLLERİ ŞU İLKELERE DAYANIR:

 1. İnsanların çok büyük bir bölümü öğrenebilir
 2. Öğretme stili, çevresel faktörler ve öğrenim kaynakları farklı öğrenme tarzlarına göre yeniden yapılandırılabilir.
 3. Her bireyin kendine özel güçlü yanları vardır.
 4. Sadece öğrenenlerin değil; öğreticilerin de bir çeşit öğretim stili vardır
 5. Öğrenme biçimleri göz önünde bulundurularak çeşitlendirilen öğretim stilleri eğitimde başarıyı sağlar.
 6. Öğretmen/öğreticiler, öğretme tarzını oluştururken öğrenim stillerinden yardım alabilirler.

               Şimdi bu 3 farklı öğrenme yöntemini size tanıtacağız:

 • GÖRSEL ÖĞRENME STİLİ

 

Görerek, gözlem yaparak ve okuyarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme biçimidir. Görsel tablolar, renkli bloklar, çeşitli görsel kompozisyonlar görsel öğrenme stiline hakim insanlara daha fazla hitap eder.

Görsel Öğrenme Stilini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

Görselleri, beden dilinden yakalamak mümkündür. Bir şey düşünürken genellikle yukarı (sağ üst çapraza, sol üst çapraza) bakarlar. Giyim ve görünüşleriyle de dikkat çekerler. Görseller, kılık kıyafetine özen gösteren titiz kişilerdir. Dağınık ortamları sevmezler. İlkokul 1.sınıf öğrencisi bir çocuğun bile bu tür davranışlarını gözlemlemek mümkündür. Mesela, okul çantaları düzenlidir ve ders çalışırken ortalığı dağıtmazlar.

Görseller İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • Görsel öğrenme biçimine yatkın kişiler ders esnasında not aldıklarında konuyu daha rahat öğrenip hafızalarında kalıcı kılabilirler.
 • Özetler ve önemli notlar şeklinde çalışmaları verimli olur.
 • Önemli gördükleri bölümleri renkli kalemlerle işaretlediklerinde daha rahat öğrenirler.
 • Bir problemi çözerken, çözüm aşamaları hakkında notlar alabilirler. Bu sayede keşfettikleri yöntemleri de kalıcı kılabilirler.
 • Şemalardan, sembollerden, şekillerden ve grafiklerden yardım alarak çalışmaları etkili olur.
 • Multimedya araçları ve interaktif zeka oyunları

2- İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİ

Dinleyerek, tartışarak ve sık sık iletişim kurarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme biçimidir. Seminerler, ses kayıtları, müzik veya benzeri ses öğeleri işitsel öğrenme stiline hakim insanlara daha fazla hitap eder.

İşitsel Öğrenme Stilini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

İşitseller, görsellere göre daha sosyaldirler. Ders çalışırken birilerinin kendilerine eşlik etmesinden hoşlanırlar. Sohbet etmekten ve tartışmaktan keyif alırlar. Bir şeyler düşünürken ne yukarı, ne de aşağı bakarlar. İşitseller genellikle düşünme sırasında göz-kulak hizasına bakarlar.

İşitseller İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • İşitseller, kendilerine eşlik edecek bir çalışma arkadaşı olduğunda daha etkin öğrenirler.
 • Okuma ve dinleme sırasında ses kaydı alıp tekrar dinlediklerinde, bilgileri etkin bir şekilde hafızalarına kayıt edebilirler.
 • Sesli okuma yöntemi, işitseller için daha verimlidir.
 • Önemli başlıkları veya önemli kısımları daha yüksek sesle okuyarak öğrenme sürecini hızlandırabilirler.
 • Anlatılanları dinledikten sonra tekrar hatırlamak istediklerinde öğreticinin anlatım tarzıyla tekrar etmeleri etkili olur.
 • İşitsel alana hitap eden, sesli bildirim ve sesli yönergelere  sahip oyunlar  ile öğrenim becerilerini geliştirebilirler.

3-DOKUNSAL ÖĞRENME STİLİ (KİNESTETİK)

 

Uygulayarak, dokunarak veya bizzat sürece dahil olarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme stilidir. Deneyler, fiziksel araç gereçler, uygulama projeleri dokunsan öğrenme biçimine hakim insanlara (kinestetiklere) daha fazla hitap eder.

Dokunsal Öğrenme biçimini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

Enerjileri hiç düşmez ve sürekli hareketlidirler. Zaman zaman hiperaktif belirtileri gösterirler. Kinestetik çocukların, enerjileri doğru yerlere kanalize edilemezse problem çocuk gibi algılanabilirler. Onlar için asıl olan sürekli bir şeylerle uğraşmaktır. Hareketlilikleri gözden kaçmaz.

Dokunsallar İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • Normal şartlarda öğrencilerin masa başında ve düzenli bir ortamda çalışmaları tavsiye edilirken kinestetikler için biraz daha esnek davranılması önerilir.
 • Hareket olarak çok fazla kısıtlanmaktan hoşlanmadıkları için ders çalışma esnasında hareket etmelerine müsaade edilirse daha verimli olur. Örneğin, okuması gereken bir metni odada volta atarak okumasında bir sakınca görülmez.
 • Gezerek, görerek, katılım sağlayarak öğrenmelerine imkan tanımak gerekir.
 • Bir işle meşgul olurken bile küçük eşyalarla oynamayı sevdikleri için eğitici materyallerle (oyun hamuru, yapboz vb) desteklenmeleri faydalı olur.
 • Bol bol deney yapmaya teşvik edilirse ve imkan verilirse dokunsallar (kinestetikler) oldukça iyi öğrenirler.

 

ÜST